Jak powięź wpływa na Twoją postawę, ruch i elastyczność – i co możesz z tym zrobić